Vlastiveda

 Vlastiveda je na Slovensku vyučovací predmet primárneho vzdelávania, ktorý sa aktuálne vyučuje v 2., 3. a 4. ročníku základnej školy.

Skúma a poznáva reálny svet, v ktorom sa žiak pohybuje, konkrétny čas a priestor jeho bezprostredného aj širšieho okolia a vzdialenejších lokalít. Žiaci by mali získať zručnosť pracovať s mapou, orientovať sa v nej a postupone sa učia mapu čítať. Cieľom predmetu je nadobnúť nielen vedomosti, ale najmä motiváciu a záujem o svoje okolie a svoju krajinu. Vnímať, spoznávať a vytvoriť si kladný vzťah k vlasti je hlavnou úlohou vo všetkých troch ročníkoch primárneho vzdelávania.

Poznávame Slovensko

Slovenská republika je krajina v strednej Európe s rozlohou 49 034 km2  

Na severe má hranicu s Poľskou republikou, na východe s Ukrajinou, na juhu s Maďarskom, na západe s Českou republikou a na juhozápade s Rakúskou republikou.

Slovenská republika má 5 437 126 obyvateľov (k 31. marcu 2012, zdroj  ŠÚ SR)

Štátne symboly Slovenskej republiky

Štátne sviatky Slovenskej republiky:

1. január

5. júl

29. august

1. september

17. november

 

Poznávame slovenské mestá

Bratislava -  hlavné mesto Slovenskej republiky.

Košice - druhé najväčšie mesto  Slovenskej republiky

Krajské mestá: 

Bratislava,  Košice, Prešov, Žilina, Nitra, Banská Bystrica, Trnava, Trenčín

   

Vodstvo na Slovensku

Územie Slovenskej republiky patrí hydrologicky k dvom úmoriam. Prevažnú časť odvodňuje  Dunaj, ktorý so svojimi prítokmi vteká do Čierneho mora. Malú časť, asi 4% plochy Slovenska odvodňuje Dunajec  a Poprad, ktoré sa vlievajú v Poľsku do Visly a tá potom ústi do Baltského mora.  (Plesník a kol., 1989)

Rieky na Slovensku, ktoré  patria k úmoriu Čierneho mora:

Dunaj-  je najväčšia slovenská rieka.  Preteká alebo tečie po hranici spolu 10 krajín. Na Slovensku má dĺžku 172 km, z toho 7,5 km vytvára spoločnú slovensko-rakúsku hranicu a 142 km zase spoločnú slovensko-maďarskú hranicu.  Zvyšných 22,5 km preteká cez vnútrozemie.

Dunaj má veľa ramien.  Najväčšie rameno na ľavom brehu sa nazýva Malý Dunaj. Územie medzi Dunajom a Malým Dunajom sa nazýva Žitný ostrov.

Dunaj je jediná splavná rieka na Slovensku. To znamená, že jediná, na ktorej sa môžu plaviť lode a môže využívať lodnú dopravu na obchodné aj rekreačné účely.

Váh - je najdlhšia slovenská rieka. Má dva pramene -  Čierny Váh a  Biely Váh. Čierny Váh pramení pod Kráľovou hoľou. Biely váh pramení pod Kriváňom.  Váh je vytvorený sútokom obidvoch prameňov pri Kráľovej Lehote. Vlieva sa do Dunaja v meste Komárno. Od sútoku až po ústie do Dunaja má dĺžku 403 km. Preteká cez mnohé mestá: Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Žilina, Považská Bystrica,  Púchov, Ilava, Trenčín, Nové mesto nad Váhom, Piešťany, Hlohovec, Šaľa, Kolárovo.

Do Váhu sa vlievajú viaceré rieky: Revúca, Demänovka, Orava, Kysuca, Turiec, Nitra.

Hron - je  druhá najdlhšia rieka Slovenska. Pramení tiež pod Kráľovou hoľou a vlieva sa do Dunaja pri meste Štúrovo. Má dĺžku 298 km. Preteká cez tieto mestá a dediny: Telgárt, Heľpa, Brezno,  Banská Bystrica, Zvolen,  Žiar nad Hronom, Nová Baňa, Tlmače, Želiezovce.

Nitra - pramení v pohorí Malá Fatra. Vlieva sa do Váhu blízko pri Komárne. Preteká cez tieto mestá:  Prievidza, Nováky, Partizánske, Topoľčany, Nitra, Šurany, Nové Zámky.

Do Nitry sa vlieva rieka Bebrava, Žitava a Radošinka.

Morava - pramení v Českej republike a vlieva so do Dunaja pri Devíne.  Tvorí 48 km česko –slovenskú hranicu a 71 km slovensko-rakúsku hranicu.

Ipeľ – prameň rieky je vo Veporských vrchoch. Má dĺžku 232 km, z toho 140km vytvára slovensko-maďarskú hranicu. Preteká cez Šahy, Slovenské Ďarmoty, Kalinovo.

Slaná - pramení v Stolických vrchoch. Na Slovensku tečie v dĺžke 110 km a pokračuje v Maďarsku ďalších 119 km a tam sa vlieva do Tisy. Preteká cez mestá: Dobšiná, Rožňava, Tornaľa, Lenartovce.

Rimava -  pramení vo Veporských vrchoch.  Pri meste Lenartovce sa vlieva do rieky Slaná. Má dĺžku 88 km. Preteká cez  Tisovec, Hnúšťu  a Rimavskú Sobotu.

Hornád- pramení pod Kráľovou hoľou. Na Slovensku má dĺžku 196 km, 19km vytvára  slovensko-maďarskú hranicu . V  Maďarsku  pokračuje ešte 71 km a tam sa vlieva  do rieky Slaná.  Preteká cez mestá: Spišská Nová Ves, Krompachy, Margecany a Košice. 

Do Hornádu sa vlieva rieka Olšava.

Hnilec -  ďalšia rieka, ktorá pramení pod Kráľovou hoľou. Má dĺžku 89 km a vlieva sa do Hornádu pri meste Margecany.

Torysa - má prameň v Levočských vrchoch, po 129 kilometroch sa vlieva  do Hornádu pri Nižnej Myšli. Preteká cez krajské mesto Prešov, cez Lipany, Sabinov aj Veľký Šariš.

Bodrog -  vzniká sútokom rieky Ondavy a Latorice, nemá prameň. Na Slovensku má dĺžku 15 km, ale v Maďarsku ďalších 108 km. Rieka Bodrog opúšťa Slovensko v nadmorskej výške 94 m n. m. Je to najnižšie položené miesto na Slovensku. 

Laborec -  má prameň v Laboreckej vysočine. Vlieva sa do Latorice. Rieka Laborec má dĺžku  135 km.  Preteká cez Medzilaborce, Humenné, Michalovce. Do Laborca sa vlieva rieka Cirocha a Uh.

Ondava- pramení v Ondavskej vrchovine. Má dĺžku 147 km. Po sútoku s riekou Latorica vytvára rieku Bodrog. Preteká cez Svidník a Stropkov.

Latorica -  pramení na Ukrajine.Je to dlhá rieka s celkovou dĺžkou 188km, z toho na území Slovenska má dĺžku iba 38 km. Po sútoku s riekou Ondava pokračuje ako Bodrog. Latorica patrí medzi 14 CHKO (chránené krajinné oblasti) Slovenska.

Topľa– pramení v pohorí Čergov. Vlieva sa do Ondavy a má dĺžku 130 km. Preteká mestami  Bardejov, Giraltovce, Hanušovce nad Topľou a Vranov nad Topľou.

Uh – pramení na Ukrajine. Jej dĺžka na území Slovenska je 21 km, celkovo meria až 127 km. Vlieva sa do Laborca.

Tisa– pramení na Ukrajine a vlieva sa do Dunaja pri Novom Sade vo Vojvodine v Srbsku. Na území Slovenska tečie po slovensko-maďarskej hranici v dĺžke iba 5,2 km.  Preteká cez mesto Čierna nad Tisou.

 

Rieky na Slovensku, ktoré  patria k úmoriu Baltského mora 

Dunajec - vzniká sútokom Bieleho a Čierneho Dunajca v Poľsku. V úseku 17 km tvorí slovensko-poľskú hranicu. Na tejto trase vytvára meandre .  Na území Poľska sa do nej vlieva rieka Poprad.  Prielom Dunajca je chránenou prírodnou rezerváciou. Ústi do poľskej rieky Visly.

 Poprad – vyteká z Popradského plesa vo Vysokých Tatrách. Má celkovú dĺžku 169 km, na území Slovenska  107km. Z nich 31 km vytvára slovensko-poľskú hranicu.  Do Popradu ústia viaceré tatranské potoky, najväčším je Velický potok. Rieka Poprad  sa vlieva  do Dunajca v Poľskej republike.

 

 

 

 

 

 

 

 


Partneri

 Poľsko

 Srbsko

 Chorvátsko

 Maďarsko

 Rumunsko

 Ukrajina

 Česko

 Slovinsko

Kto je online

Momentálne online: 0 používateľov a 0 návštevníkov.