Banskobystrický kraj

Banskobystrický kraj sa rozprestiera na piatich častiach území historických vyšších samosprávnych celkov a to Zvolenskej stolice, Gemersko – Malohontskej stolice, Tekovskej stolice, Hontianskej stolice a Novohradskej stolice. Erb kraja je delený na štyri polia, pretože v jednom poli sa stretli prvky dvoch niekdajších stoličných erbov. Ďalšími heraldickými znakmi sú štandarda a vlajka BBSK.

    ERB kraja             ŠTANDARDA kraja              VLAJKA kraja                 

                    

 

História kraja siaha do čias Keltov, Kvádov i Rimanov. V 6.storočí, v čase sťahovania národov, sa na tomto území v 6.storočí natrvalo usadili Slovania. Po zániku Veľkej Moravy sa územie stalo súčasťou Uhorska a v 13. storočí sa v kraji začali usádzať osadníci z cudziny, najmä z Nemecka. Kolonizácia oživila baníctvo a hutníctvo, ktoré v tom čase patrilo k prestížnym nielen v Uhorsku, ale aj v stredovekej Európe. Po bitke pri Moháči roku 1526 sa cesta otvorila Turkom, juh kraja sa stal súčasťou Osmanskej ríše. Zmeny priniesla 1. aj 2. svetová vojna ako aj roky 1968 a 1989, kedy sa mesto Banská Bystrica stalo sídlom kraja a od roku 2002 aj sídlom Banskobystrického samosprávneho kraja. Kraj leží v južnej časti stredného Slovenska obkolesený desiatkami chránených území s maximálnou nadmorskou výškou 2043 metrov (Ďumbier) a minimálnou 130 metrov (Ipeľská kotlina). Hodnoty mimoriadneho krajinného významu predstavujú národné parky Nízke Tatry, Slovenský raj, Muránska planina a Veľká Fatra i chránené územia ako Štiavnické vrchy, Ponitrie, Cerova vrchovina či Poľana, ktorá je súčasne aj biosferickou rezerváciou v rámci programu UNESCO Človek a biosféra. BBSK sa rozprestiera na rozlohe 9 455 km2 a týmto číslom sa v rámci SR radí k najrozľahlejším krajom na Slovensku. Napriek tomu má oproti ostatným málo obyvateľov - len 662 121. Hustota na 1 km2 predstavuje necelých 70 obyvateľov, čo je najmenej zo všetkých krajov. Nachádza sa tu 516 obcí a 24 miest (podrobnejšie pozri na:http://www.vucbb.sk/portal/o-kraji/mesta-a-obce ).

Viac ako 62% obyvateľov je  produktívnom veku. Takmer 20 %  je dôchodcov a starších obyvateľov. Zámerom BBSK je podporovať najmä rozvoj regiónov prostredníctvom ponuky kvalitných projektov v rámci Európskej únie, vznikajúcich priemyselných parkov, rozvíjajúcej sa infraštruktúry a moderného dopravného spojenia.

V roku 2012 Banskobystrický samosprávny kraj vydal publikáciu s názvom V SRDCI SLOVENSKA, ktorá dokumentuje krásy tohto kraja.


Partneri

 Poľsko

 Srbsko

 Chorvátsko

 Maďarsko

 Rumunsko

 Ukrajina

 Česko

 Slovinsko

Kto je online

Momentálne online: 0 používateľov a 0 návštevníkov.