Žilina

ŽILINA

Prvá písomná zmienka o Žiline pochádza z roku 1208. Najväčšia z osád sa pravdepodobne nachádzala na mieste súčasného historického jadra Žiliny.

  HISTORICKÉ CENTRUM                         MAPA                          VLAJKA s ERBOM

                

Jej súčasťou bol aj kostol s polkruhovou apsidou nachádzajúci sa na mieste súčasného Farského kostola (Kostola Najsvätejšej Trojice), ktorého základy vytŕčajú spod súčasnej stavby. Pravdepodobne táto z osád bola koncom 13. storočia zničená, poškodený bol i jej kostol, ktorý bol následne podľa výskumu archeológov opravovaný. V 14. storočí existovali v Žiline viaceré remeslá, v 15. storočí sa začali remeselníci spájať do cechov, ktoré ochraňovali ich hospodárske záujmy. Artikuly cechu kožušníkov pochádzajú z roku 1488. Zhromaždenia okolo cechov sa vyhlasovali vyvesením zvolávacích tabuliek. Konali sa zväčša na rínku (dnešné Mariánske námestie). Do Žiliny preniká cudzí kapitál, čomu sa bránia slovenskí podnikatelia zakladaním nových podnikov (sporiteľňa, úverový ústav). Koncom 19. storočia v územne sa rozrastajúcej Žiline vznikajú prvé priemyselné závody. Najstaršia bola Uhorská továreň na vlnené látky, vojenské súkno a pokrovce (ľudovo Súkenka, dnes Slovena).

V Žiline sa nachádza Žilinská univerzita, ktorá má sedem fakúlt a bola založená v roku 1953. Roku 2004 sa začala výstavba najväčšieho priemyselného závodu na severnom Slovensku - Kia Motors Slovakia, s plánovanou vysokou produkciou osobných automobilov. Kórejský investor sa rozhodol pre lokalitu na severovýchod od Žiliny v okolí obcí Teplička, Nededza a Mojš. V Žiline pôsobí viacero ďalších významných podnikov.

Viac sa dozvieš na: http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilina#Symboly_mesta

                            http://www.zilina.sk/3/historia/

                            http://www.zilina.sk/6/uzemie-mesta-jeho-okolie-a-pamatniky/

 


Partneri

 Poľsko

 Srbsko

 Chorvátsko

 Maďarsko

 Rumunsko

 Ukrajina

 Česko

 Slovinsko

Kto je online

Momentálne online: 0 používateľov a 0 návštevníkov.