Iné vzdelávacie aktivity

Na týchto stránkach nájdete užitočné informácie dotýkajúce sa výčby spoločenskovedných a prírodovedných reálií, ktoré sa vyučujú na 1. stupni základnej školy v predmetoch: Vlastiveda, prírodoveda a pracovné vyučovanie.

 

Vlastivedné

Prírodovedné

Pracovno-technické

konštruktívne hry pre žiakov

edukačné námety

didaktické hry


Partneri

 Poľsko

 Srbsko

 Chorvátsko

 Maďarsko

 Rumunsko

 Ukrajina

 Česko

 Slovinsko

Kto je online

Momentálne online: 0 používateľov a 0 návštevníkov.